Disclaimer


Algemeen
Goochelaardries publiceert via de website www.goochelaardries.nl teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Beperkte aansprakelijkheid
De op www.goochelaardries.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Alle prijzen op www.goochelaardries.nl zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Het uitvoeren van de goocheltrucs (zie “leer goochelen” en “blog”) is op eigen verantwoordelijkheid. Goochelaar Dries is niet verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook voortkomende uit het uitvoeren van deze goocheltrucs.

Heeft U een klacht over de inhoud van www.goochelaardries.nl, neem dan contact op via het contactformulier of via de e-mail: info@goochelaardries.nl. Goochelaardries zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij goochelaardries. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van goochelaardries.